Data vismigratie

Vismigratie Data en wetenschap; Een van de mogelijkheden met de aanwezige geïmplementeerde kunstmatige intelligentie meet de Smart Vislift alle hoofdzakelijke vismigratie waardes, en worden vissen gemonitord. Tevens worden er waterkwaliteitsmetingen uitgevoerd welke in relatie worden gelegd met de migrerende vissen. Door continue termijnmetingen krijgen we veel meer wetenschap en data van vismigratie, ecologie, waterkwaliteit en sedimentatie. Door de kunstmatige intelligentie gaat de Smart Vislift op termijn hiermee vooruit anticiperen en de beheerder vroegtijdig alarmeren om het eco en watersysteem te verbeteren en te bewaken.

Wanneer er meerdere Smart Visliften in een watersysteem worden geplaatst kunnen er veel monitoringsgegevens worden verzameld dat deze door Vislift kunnen worden omgezet tot bruikbare genormaliseerde en gestandaardiseerde watersysteemwaarde. Hierdoor kan Vislift de desbetreffende waterbeheerder voorzien van haar verplichte periodieke controle en monitoringsrapportages welke binnen de kader richtlijn water gesteld zijn.

Hierdoor ontstaat er data, waardes en wetenschap welke gebiedsgericht en specifiek kunnen worden opgeroepen en worden gebruikt. Door de metingen en grid van de Smart Visliften komen we bijna alles te weten van onze waterwereld en kunnen we deze gegevens voor allerlei doelen inzetten. Zo ontstaat er voor de waterbeheerder een besparing op onderzoekskosten. De Smart Vislift maakt de waterwereld slim en digitaal.

Vismigratiedata

  • Vismigratieaantallen
  • Waterkwaliteit
  • Temperatuur


Wilt u meer meer weten?

Lees verder over onze innovatieve vismigratie oplossingen, of neem contact met ons op.