De Smart Vislift

Een intelligente vispassage

Bereikbaarheid van paai- en opgroeigebieden voor vissen heeft inmiddels een vaste plek in het Europese en landelijke beleid. Echter kan een watersysteem in veel gevallen niet meer zonder waterbeheer objecten. Door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging moeten er door de waterbeheerders steeds meer waterbeheerssystemen worden aangelegd waardoor de van nature vrije vismigratieroutes onder druk komen en vrijwel volledig verdwijnen. 

Uit onderzoek is gebleken dat vissen in Europa gemiddeld om de kilometer 'hun neus stoten' tegen een object of barrière. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat de vis(soorten)bestand enorm is teruggelopen en dat er zelfs vissoorten zijn die met uitsterven worden bedreigd. Dit terwijl de bevolkingsgroei toeneemt en de verbetering van de visstand van nadrukkelijk maatschappelijk en ecologisch belang is.

Uit de praktijk blijkt dat bestaande vispassages niet altijd het gewenste resultaat leveren. Vaak zijn ze verstopt met vuil, staan de passages dicht of juist te ver open. Door de fluctuatie van waterpeil binnen de streefpeilen hebben de traditionele vispassages derhalve zo goed als nooit de juiste vismigratie-stroomsnelheid. De stroomsnelheid in de vispassage luistert daarentegen juist uiterst nauwkeurig; met een vispassage wordt immers een natuurlijke vismigratie getracht na te bootsen.

De Smart Vislift voorziet in de oplossing van het huidige probleem in vismigratie plus de toegevoegde intelligentie maakt waterkwaliteitsbeheersing en kennistoename mogelijk.

Vissenlokstroom

Extra grote rustkamer

Smart Vislift besturingscomputer

Zelflerend aan de hand van real-time metingen.
 • Vissenlokstroom

 • Extra grote rustkamer

 • Smart Vislift besturingscomputer

  Zelflerend aan de hand van real-time metingen.

  Werking

  Vissoorten verschillen onderling in zwemkracht en -snelheid. De waterstroomsnelheid is daarmee van groot belang voor vissen om te kunnen migreren. Stroomt het water immers te snel, is migratie voor sommige vissoorten niet mogelijk. Afwijking van waterpeilen en waterdebiet binnen normale streefpeilen en vervuiling in de vispassages dragen bij aan wisselende waterstroomsnelheden en daarmee juist aan het soms onmogelijk migreren van enkele vissoorten.

  De Smart Vislift lost dit op. Onze oplossing biedt vrijwel iedere vis de juiste migratie-omstandigheden. Mede door de automatische aansturing en daarmee de aanpassing van waterstroomsnelheid. Smart Vislift biedt vismigratie op basis van door kunstmatige intelligentie aangepaste waterstroomsnelheid. Waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende weersomstandigheden, waterkwaliteit, temperatuur en vismigratiegedrag c.q. migrerende vissoort.

  De Smart Vislift is ontworpen door onszelf. De componenten en waterbeheerssystemen waaruit de Vislift is opgebouwd, zijn echter van de hand van bewezen en voor de Waterschappen bekende partijen: een innovatie in vismigratie, gebaseerd op bewezen onderdelen.

  De theorie

  Vissen zoeken hun weg via weerkaatsing van impulsen. Krijgen ze deze impulsen, voelen zij zich opgesloten en daarmee bedreigd. Vislift heeft derhalve in samenwerking met waterbeheersers en ecologen een ronde vispassage ontwikkeld. Zo ontstaat er geen harde weerkaatsing van impulsen vanaf de zijkanten en wanen zij zich in een natuurlijke omgeving.

  Eenmaal en via de aangepaste waterstroomsnelheid ingezwommen vissen, belandt deze in de ronde passage. Deze leidt de vissen door het binnenwerk, in de vorm van een clothoïde helix, welke de vissen een gedraaide trap naar boven leidt.

  Voordelen

  De voordelen ten opzichte van bestaande vispassages zijn legio. Niet alleen voor de vissen. Ook voor de waterbeheersers.

   

  • Altijd de juiste stroomsnelheid in de vispassage

  • Neemt minder ruimte in beslag

  • Overkomt iedere vismigratie barriere

  • Geen zoetwaterverspilling en besparing pompkosten

  • In een handomdraai geplaatst

  • Intelligent

  • Automatische vismigratiedata

  • Op afstand bedien- en afleesbaar

  • Automatisch zelfreinigend

  • Communiceert met andere Visliften


  Wilt u meer weten?

  Wij bekijken graag met u de mogelijkheden voor technologische vismigratie met de Smart Vislift. Neem gerust contact met ons op!