12 grote Karpers trekken in Biervliet in een etmaal naar zout water

Nog nooit eerder heeft een vispassage evaluatierapportage 12 grote Karpers van gemiddeld 60cm laten zien welke in een etmaal door de vispassage migreerden.

Volwassen Karpers zijn schuwe en slimme vissen welke niet vaak door een vispassage migreren. In Biervliet passeren talloze volwassen Karpers door Smart Vislift. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat vissen de vispassage graag willen gebruiken om te migreren.

Ook zijn hier nieuwe ontdekkingen gedaan dat Karpers stroomopwaarts trekken naar het zoute water met een bepaald chloride gehalte. Verder is een Giebel aangetroffen met een voor zijn soort een maximale lengte van 45cm.