About us:

We are a team that lives and works with water. Vislift is the first company that only occupies itself with fish passages.

Some within our team have enjoyed enormous study programs and others have stood with their feet in the water for years, to bring together a mix of knowledge and practice for you and the fish. All Vislift team members have the ambition to focus on fish welfare.

The innovative Vislift team is made up of ecologists, water managers, ICT application designers, anglers and hydraulic engineers. All with the aim of contributing to fish migration and fish stock improvement.

A fish migration bottleneck is almost always a waterworks or water control system. That is why there is a lot of knowledge within the Vislift team of these structures and their operation, with the associated automation, control, ICT and water management.

We think practically, efficiently and solution-oriented for you. For specific knowledge which might not be present within the Vislift team we have a very close cooperation with various aquatic ecologists, scientists, knowledge institutes and consultancy firms. Vislift is also supported by the World Wildlife Fund.

The Vislift team almost always has a solution for your fish migration bottleneck!

Involved with Vislift

"Vissen die stroomopwaarts trekken en daarbij tegen barrières stuiten, krijgen voortaan hulp van de Vislift - een nieuw type vispassage."

"Door een revolutionair nieuw ontwerp neemt de vislift minder ruimte in dan traditionele vispassages."

 

“De passage gaat enorm veel data opleveren voor waterschappen. Zo houdt het niet alleen de waterstanden en waterkwaliteit in de gaten, maar worden ook allerlei gegevens van passerende vissen opgeslagen."
 

Vislift en Visadvies werken samen aan een geautomatiseerde vismigratie datasysteem voor toepassing in de Smart Vislift. Ook wordt gebruikgemaakt van praktische en theoretische kennisuitwisseling.

De nieuwe technologische Smart Vislift wordt ondersteund door het Wereld Natuur Fonds. Marius Brants van het WNF is ook van mening dat vispassages zoals de Smart Vislift meer gebruik moeten gaan maken van de nieuwe digitale wereld.

Studenten onder leiding van hoogleraar hydrologie Willem Luxemburg maken een studie van optimale stromingspatronen en turbulente zones voor de ultieme flow van de Smart-Vislift.

Water window heeft de Smart Vislift aangedragen als een oplossing voor de vismigratieproblematiek. U kunt hier ook een afspraak inplannen op locatie.


Wish to know more?

Read more about our innovative fish migration solution, or get in touch with us.