Smart Fishlift

An intelligent fish passage

Access to spawning and juvenile habitats for fish is now a permanent feature of European and national policy. However, in many cases, a water system can no longer do without water management objects. Due to climate change, subsidence and rising sea levels, more and more water management systems have to be put in place by the water managers, putting the naturally free fish migration routes under pressure and almost completely disappearing.

Research has shown that fish in Europe 'hit their noses' against an object or barrier on average every kilometre. This has contributed to the fact that fish (species) stocks have declined enormously and that there are even fish species that are threatened with extinction. This while the population growth is increasing and the improvement of the fish stock is of explicit social and ecological importance.

In practice, existing fish passages do not always deliver the desired results. They are often clogged with dirt, the passages are closed or open too far. Due to the fluctuation of the water level within the target levels, the traditional fish passages almost never have the right fish migration flow rate. On the other hand, the flow rate in the fish passage is very accurate; after all, a fish passage is an attempt to mimic a natural fish migration.

The Smart Fish Lift provides the solution to the current challanges in fish migration plus the added intelligence enables water quality control and expanding our knowledge of our underwater world.

Vissenlokstroom

Extra grote rustkamer

Smart Vislift besturingscomputer

Zelflerend aan de hand van real-time metingen.
 • Vissenlokstroom

 • Extra grote rustkamer

 • Smart Vislift besturingscomputer

  Zelflerend aan de hand van real-time metingen.

  Werking

  Vissoorten verschillen onderling in zwemkracht en -snelheid. De waterstroomsnelheid is daarmee van groot belang voor vissen om te kunnen migreren. Stroomt het water immers te snel, is migratie voor sommige vissoorten niet mogelijk. Afwijking van waterpeilen en waterdebiet binnen normale streefpeilen en vervuiling in de vispassages dragen bij aan wisselende waterstroomsnelheden en daarmee juist aan het soms onmogelijk migreren van enkele vissoorten.

  De Smart Vislift lost dit op. Onze oplossing biedt vrijwel iedere vis de juiste migratie-omstandigheden. Mede door de automatische aansturing en daarmee de aanpassing van waterstroomsnelheid. Smart Vislift biedt vismigratie op basis van door kunstmatige intelligentie aangepaste waterstroomsnelheid. Waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende weersomstandigheden, waterkwaliteit, temperatuur en vismigratiegedrag c.q. migrerende vissoort.

  De Smart Vislift is ontworpen door onszelf. De componenten en waterbeheerssystemen waaruit de Vislift is opgebouwd, zijn echter van de hand van bewezen en voor de Waterschappen bekende partijen: een innovatie in vismigratie, gebaseerd op bewezen onderdelen.

  De theorie

  Vissen zoeken hun weg via weerkaatsing van impulsen. Krijgen ze deze impulsen, voelen zij zich opgesloten en daarmee bedreigd. Vislift heeft derhalve in samenwerking met waterbeheersers en ecologen een ronde vispassage ontwikkeld. Zo ontstaat er geen harde weerkaatsing van impulsen vanaf de zijkanten en wanen zij zich in een natuurlijke omgeving.

  Eenmaal en via de aangepaste waterstroomsnelheid ingezwommen vissen, belandt deze in de ronde passage. Deze leidt de vissen door het binnenwerk, in de vorm van een clothoïde helix, welke de vissen een gedraaide trap naar boven leidt.

  Voordelen

  De voordelen ten opzichte van bestaande vispassages zijn legio. Niet alleen voor de vissen. Ook voor de waterbeheersers.

   

  • Altijd de juiste stroomsnelheid in de vispassage

  • Neemt minder ruimte in beslag

  • Overkomt iedere vismigratie barriere

  • Geen zoetwaterverspilling en besparing pompkosten

  • In een handomdraai geplaatst

  • Intelligent

  • Automatische vismigratiedata

  • Op afstand bedien- en afleesbaar

  • Automatisch zelfreinigend

  • Communiceert met andere Visliften

  Plug & Play plaatsing

  Met de Smart Vislift komt het behalen van de vismigratie doelstellingen binnen handbereik. U geeft uw migratieknelpunt door, en wij ontzorgen u.

  Een vispassage ontwikkeld naar de wensen van de water- en peilbeheerder. Peilbeheerders wilden tijdens de ontwerpsessies heel graag een vispassage welke geplaatst kan worden zonder de watergang af te dammen en het liefst geen damwandconstructies.

  Ecologen willen heel graag een vispassage die geplaatst kan worden zonder dat de watergang droog gepompt dient te worden zodat er geen vissen sterven door pompen, ecologie en organismen verloren kunnen gaan.

  Vislift heeft deze wensen meegenomen tijdens het ontwerpproces. Het resultaat is een prefab gestandaardiseerde Plug&Play vispassage ontworpen om overal binnen een handomdraai te kunnen plaatsen. Dit zonder watergangen droog te zetten en de waterdoorstroming te waarborgen tijdens de werkzaamheden.

  De bovenstroomse uitzwembuis kan door een barrière heen worden geboord, ongeacht het type en materiaal van de barrière. Indien mogelijk kan de uitzwembuis zelfs om barrières heen worden gegraven. Door ontwerp en bouwtype is er voor de waterbeheerder nagenoeg geen vergunningentraject te doorlopen waardoor projecten snel geregeld en uitgevoerd kunnen worden.


  Wilt u meer weten?

  Wij bekijken graag met u de mogelijkheden voor technologische vismigratie met de Smart Vislift. Neem gerust contact met ons op!